Maandag 21 februari vergadering Algemeen Bestuur (AB GRNR)

16-2-2022

 

Maandag 21 februari om 17.30 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). Deze vindt plaats via Teams. De agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden op www.nieuwreijerwaard.eu onder het kopje ‘vergaderingen’.

 

Agenda

1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Verslag vorige vergadering

4.    Besluitenlijsten DB

5.    Inkomende post

6.    Verzonden post

7.    Spreekrecht burgers

8.    Vragenkwartier AB leden

9.    Beëindiging concessieovereenkomst Engie

10. Sluiting

 

De vergadering vindt digitaal plaats. Als u wilt inspreken in de vergadering op een van de punten die op de agenda staan, dan kunt u uiterlijk maandag 21 februari voor 12:00 uur een verzoek indienen bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via 0180 – 2000 30. U kunt dan digitaal inspreken via Teams. Geïnteresseerden kunnen live meeluisteren via www.nieuwreijerwaard.eu.