Maandag 8 november vergadering Algemeen Bestuur GRNR

3-11-2021

Maandag 8 november om 17:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de raadszaal van de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1. De agenda en stukken van deze vergadering zijn hier te vinden. 

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Verslag vorige vergadering
 • Besluitenlijsten DB
 • Inkomende post
 • Verzonden post
 • Spreekrecht burgers
 • Vragenkwartier AB leden
 • Begrotingswijziging nummer 2 van 2021
 • Tussentijdse rapportage nummer 2 van 2021
 • Benoeming voorzitter eerste helft 2022
 • Vergaderschema AB 2022
 • Sluiting

 

Als u wilt inspreken in de vergadering op een van de punten die op de agenda staan, dan kunt u uiterlijk maandag 8 november voor 12:00 uur een verzoek indienden bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via 0180 – 2000 30.  Geïnteresseerden kunnen hier live meeluisteren.