28 september bijeenkomst werkzaamheden grondwal

7-9-2021

Bijeenkomst beplanting en werkzaamheden aan de grondwal

Binnenkort gaan we de grondwal inzaaien met gras en op verschillende plaatsen met een bloemrijk bermmengsel. Na het inzaaien van de grondwal gaat vanaf november/december 2021 de aanplant van de grondwal van start. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet dit uiterlijk 1 april 2022 klaar zijn.

De beplanting bestaat uit inheems bosplantsoen en verschillende boomsoorten. De beplanting van onder andere krentenboompje, liguster, prunus en hazelaar zorgt samen met het bloemrijke bermenmengsel voor een afwisselend beeld. Bij het uitzoeken van de beplanting hebben we gekeken naar bloei, vrucht en herfstkleur. Ook geeft de beplanting bescherming aan diverse dieren, met name mussen. Die zoeken hun voedsel in kruidenrijk gras maar hebben beschutting in de omgeving nodig. Overigens beplanten we alleen de zijde aan de kant van de Rijksstraatweg en de kopse kanten van de grondwal. De zijde aan de bedrijvenkant hebben we ingezaaid met gras.

Op dinsdag 28 september 2021 van 16.00 – 19.00 uur organiseren we een bijeenkomst, waarbij we u graag meer vertellen over de (manier van) beplanting en de verdere aanpak van de grondwal. Op deze middag kunt u ook uw vragen over de beplanting stellen aan de heren Plaisier en Warbout. De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van de GR Nieuw Reijerwaard aan de Voorweg 25 te Ridderkerk.

Wij nodigen u graag uit aanwezig te zijn. Vanwege de geldende maatregelen ter voorkoming van het verspreiding van het coronavirus en om een indruk te hebben van het aantal personen dat aanwezig zal zijn, willen wij u vragen om u uiterlijk 23 september 2021 aan te melden via info@nieuwreijerwaard.eu.