Maandag 28 juni vergadering Algemeen Bestuur (AB GRNR)

22-6-2021

Maandag 28 juni om 17.00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de raadszaal van de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1. De agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden op www.nieuwreijerwaard.eu onder het kopje ‘vergaderingen’. 

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag vorige vergadering

4. Besluitenlijsten DB

5. Inkomende post

6. Verzonden post

7. Spreekrecht burgers

8. Vragenkwartier AB leden

9. Begroting 2022 en begrotingswijziging nummer 1 van 2021

10. Tussentijdse rapportage nummer 1 van 2021

11. Begrotingswijziging nummer 2 van 2021

12. Benoeming accountant 2021

13. Sluiting

Als u wilt inspreken in de vergadering op een van de punten die op de agenda staan, dan kunt u uiterlijk maandag 28 juni voor 12:00 uur een verzoek indienen bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via 0180 – 2000 30. Geïnteresseerden kunnen live meeluisteren via www.nieuwreijerwaard.eu.