AB stelt Duurzaamheidstrategie Nieuw Reijerwaard vast

21-2-2013

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard op maandag 18 februari is de Duurzaamheidstrategie voor het bedrijventerrein vastgesteld. In deze strategie is de aanpak opgenomen om te komen tot een duurzaam Nieuw Reijerwaard. De strategie is opgesteld in samenwerking met de betrokken gemeenten binnen de GRNR (Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam), de Stadsregio Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en het bedrijfsleven.

 

De GRNR heeft de wens uitgesproken om het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard duurzaam in te richten. Het gaat om onder andere energiegebruik, ruimtegebruik en hergebruik van materiaal. Als voorbeeld: Met 96 hectare netto bedrijventerrein is veel energie nodig voor elektriciteit, warmte en koude voor kantoren en hallen en koude voor koelcellen. Door de energievraag te beperken en waar mogelijk energie uit te wisselen en/of duurzaam op te wekken, kan Nieuw Reijerwaard een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Stadsregio Rotterdam om in 2025 40% minder CO2-uitstoot te realiseren ten opzichte van 1990.

 

In de duurzaamheidstrategie zijn 56 maatregelen opgenomen. In de komende periode gaat de GRNR - in overleg met de samenwerkingspartners - onderzoeken welke maatregelen concreet in het gebied zullen worden toegepast.