Maandag 29 maart vergadering Algemeen Bestuur

26-3-2021

Maandag 29 maart om 17:30 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De vergadering is digitaal via Teams. De agenda en stukken van deze vergadering zijn hier te vinden. 

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Verslag vorige vergadering
 • Besluitenlijsten DB
 • Inkomende post
 • Verzonden post
 • Spreekrecht burgers
 • Vragenkwartier AB leden
 • Jaarrekening 2020
 • Concept-begroting 2022, meerjarenbegroting 2023-2025
 • Begrotingswijziging nummer 1 2021
 • Benoeming lid dagelijks bestuur
 • Sluiting

Als u wilt inspreken in de vergadering op een van de punten die op de agenda staan, dan kunt u uiterlijk maandag 29 maart voor 12:00 uur een verzoek indienden bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via 0180 – 2000 30. U kunt dan digitaal inspreken via Teams. Geïnteresseerden kunnen hier live meeluisteren.