Europese subsidie voor truckparking Nieuw Reijerwaard

16-7-2020

Nieuw Reijerwaard maakt deel uit van een subsidieaanvraag door de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gezamenlijk hebben deze overheden, met ondersteuning van AT Osborne, Consilus en Panteia, met succes Europese subsidie opgehaald voor de realisatie van beveiligde truckparkings met voorzieningen voor de chauffeurs.

Met de toegekende gelden kunnen circa 1600 nieuwe truckparkeerplaatsen worden gerealiseerd in Zuid-Holland, Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Hiervan komen 150 parkeerplaatsen op Nieuw Reijerwaard. Europa subsidieert twintig procent van de benodigde investering. De nieuwe plekken zijn uiterlijk in 2023 gereed.

De locatie van Nieuw Reijerwaard ligt langs de Europese hoofdwegen van de A15 en A16 van Rotterdam naar Antwerpen en het Ruhrgebied en verdere Europese achterland. Gezien de ligging langs dit netwerk en de toenemende vraag naar beveiligde parkings wordt deze truckparking vanuit Europa ondersteund. Meer informatie over deze subsidieaanvraag vindt u hier.

Truckparking op Nieuw Reijerwaard

In de opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is het inrichten van een truckparking opgenomen. Op deze parking kunnen truckers, die te vroeg op hun bestemming aankomen, wachten tot ze hun lading kwijt kunnen. Daarnaast biedt de parking ruimte aan truckers om beveiligd te overnachten en te rusten. Volgens planning wordt in 2022 gestart met de aanleg van de truckparking. De truckparking wordt op zijn vroegst begin 2023 in gebruik genomen. Dit najaar start de GRNR met het ontwerp en wordt de keuze gemaakt voor de exacte locatie in het gebied waar de parking gerealiseerd gaat worden. De parking wordt in elk geval op meer dan 300 meter afstand van de woningen aan de Rijksstraatweg gerealiseerd, zoals opgenomen in het inpassingsplan.