Vergadering Algemeen Bestuur (AB) maandag 29 juni 2020

19-6-2020

De volgende openbare vergadering van het algemeen bestuur van de GRNR staat gepland op 29 juni 2020. De bijeenkomst begint om 17:00 uur en vindt plaats in de raadzaal van Ridderkerk. De agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken kunt u hier vinden. Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk op punten die op de agenda staan:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag vorige vergadering

4. Besluitenlijsten DB

5. Inkomende post

6. Verzonden post

7. Spreekrecht burgers

8. Vragenkwartier AB leden

9. Begroting 2021, MJB 2022-2024

10. Begrotingswijziging nummer 1 van 2020

11. Tussentijdse rapportage nummer 1 van 2020

12. Uitwerking raadsbesluit waardecreatie en beheer

13. Benoeming accountant

14. Sluiting

Wilt u inspreken? Dien dan uiterlijk maandag 29 juni vóór 12.00 uur een verzoek in bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.

Hier kunt u de vergadering maandagavond live volgen