Organisatie Piratenfestijn in Ridderkerk

27-2-2020

Op vrijdagavond 15 mei wordt het Piratenfestijn gehouden in Ridderkerk. De organisatie heeft hiervoor aan de gemeente een vergunning gevraagd

De gemeente Ridderkerk heeft aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard gevraagd om hiervoor grond beschikbaar te stellen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GRNR heeft dit toegezegd en stelt het stuk grond in de hoek Verbindingsweg/ A15-A16/ Hoogzandweg open voor het Piratenfestijn.

De GRNR is in gesprek met de organisatie over de eisen die wij hieraan stellen.  Zo gaan we met de organisatie afspraken maken over duurzaam gebruik van de omgeving en goede communicatie met de omwonenden. Ook moet het terrein worden achtergelaten zoals we het aan de organisatie beschikbaar stellen.

De gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk voor de vergunningverlening. In de vergunning worden afspraken vastgelegd over veiligheid, verkeersafwikkeling, parkeren, geluid en informeren van de omgeving.

 

Voor verdere informatie over de vergunning en organisatie van het Piratenfestijn kunt u contact opnemen met Willem Lems van de gemeente Ridderkerk via 0180 – 451 234 of u kunt contact opnemen met de organisatie: www.megapiratenfestijn.nl.