Reconstructie Verbindingsweg afgerond - opening in het voorjaar van 2020

20-12-2019

De reconstructie van de Verbindingsweg op Nieuw Reijerwaard is klaar. BAM infra heeft de weg verlegd, verbreed en voorzien van kruisingen met nieuwe wegen (zoals de Laurierweg) met verkeerslichten. Ook liggen er nieuwe fietspaden en drie ruime groenstroken. Daarmee blijft de groene laan in de toekomst gehandhaafd. Energie en technologiebedrijf ENGIE en CityTec hebben een uniek openbaar verlichtingssysteem aangelegd. In het voorjaar van 2020 wordt de rode deklaag op de fietspaden aangebracht en de bomen zijn geplant. Hierna wordt ook de Verbindingsweg officieel geopend.

De reconstructie van de Verbindingsweg was nodig voor een vlotte doorstroming van het verkeer en het openbaar vervoer en om de bedrijfslanen aan te sluiten op de Verbindingsweg. De weg vormt een belangrijke verbinding voor doorgaand verkeer tussen de A15 en de kern van Ridderkerk.

Verbindingsweg duurzaam aangelegd

Zelfvoorzienende openbare verlichting

Het verlichtingsnet op Nieuw Reijerwaard wordt slim, energiebesparend en in de toekomst zelfvoorzienend. De eerste lichtmasten binnen het systeem zijn langs de Verbindingsweg geplaatst. Het openbaar verlichtingssysteem voor heel Nieuw Reijerwaard is opgebouwd uit vier ringen met een kabellengte van veertien kilometer. Deze worden gevoed vanuit slechts één schakel- en verdeelkast. De installatie bestaat uit 340 masten, 390 verlichtingsarmaturen en 24 bewegingssensoren. Om innovatie mogelijk te maken en nieuwe energiebesparende technologieën op gelijkstroom te testen heeft ENGIE een extra DC-kabel aangelegd. Dankzij deze kabel is het mogelijk het verlichtingsnet in de toekomst aan te sluiten op een slim energie opslagsysteem en lokale elektriciteitsopwekking zoals zonnepanelen.

Duurzaam asfalt

BAM Infra heeft de Verbindingsweg voorzien van zelfontwikkeld duurzaam asfalt. Dit asfalt levert een aanzienlijke CO2-reductie ten opzichte van de reguliere asfaltmengsels. Bij het aanbrengen van het asfalt zijn vrijkomende materialen van de oude Verbindingsweg verwerkt om te recyclen en onder de nieuwe rijbaan aan te brengen. Dankzij de toepassing van dit duurzame asfalt realiseert BAM Infra voor de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard tweehonderd ton CO2-reductie. Ter vergelijking: met een reductie van één ton CO2 kan iemand zeven keer met het vliegtuig naar Parijs.