Verbindingsweg: 14 augustus wijzigt ligging rijbanen

6-8-2019

Aanleg van de nieuwe zuidelijke rijbaan begint

 

De werkzaamheden aan de reconstructie van de Verbindingsweg verlopen voorspoedig en gaan naar de volgende fase. In deze fase voegen we werkzaamheden uit verschillende fases samen, waarmee we het werk optimaliseren, de planning handhaven en de weggebruiker veilig langs de werkzaamheden kunnen laten passeren.

 

Woensdagavond 14 augustus verandert de verkeerssituatie. Na de avondspits, start de afdeling 'verkeerstechniek' met het verschuiven van borden en afzettingen. Zij passen de ligging van de rijbanen in beide richtingen aan, om in tussen deze (tijdelijke) rijbanen een werkvak te creëren. In het werkvak start het uitvoeringsteam met de aanleg van de nieuwe zuidelijke rijbaan en middenberm. De toegang op de rotonde van en naar de Voorweg sluiten wij definitief af. Door deze aanpak combineren we werkzaamheden en verbeter de doorstroming en de veiligheid van het verkeer.  Klik hier voor een afbeelding van de gewijzigde verkeerssituatie. 

 

Het aanpassen van de verkeerssituatie gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. Het omzetten kan hinder opleveren, maar het blijft mogelijk om gebruik te maken van de Verbindingsweg. Het auto- en vrachtverkeer rijdt vanaf dat moment aan twee zijden van het werkvak. Zij maken gebruik van de tijdelijke rijbaan op de locatie van het toekomstige fietspad aan de zuidzijde en van de nieuwe noordelijke rijbaan. Voor uw veiligheid en de veiligheid van de wegwerkers; houdt u aan de geadviseerde snelheid die met borden is aangegeven. Woensdagavond 14 augustus is de Voorweg tijdelijk een doodlopende weg. De bedrijven aan de Voorweg zijn dat te bereiken via de Veren Ambachtseweg.