Verbindingsweg: Let u ook op onze veiligheid?

22-7-2019

Met 30 kilometer per uur over de Verbindingsweg is veiliger voor iedereen.

Op de Verbindingsweg is een snelheid van30 kilometer per uur ingesteld. Let u ook op uw snelheid? Er wordt op gehandhaafd.

Waarom is ht nodig om de snelheid te beperken? Het komt regelmatig voor dat onze mensen vlak langs de rijbaan werken en worden gepasseerd door voertuigen met hoge snelheden. Wanneer zij geconcentreerd hun werk uitvoeren, kunnen zij niet altijd goed op he verkeer letten. Helpt u ook mee om de verkeerssituatie veilig te houden voor de weggebruiker en onze medewerkers?