Begroting 2020 vastgesteld

16-7-2019

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft op 1 juli jl. de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging van 2019 vastgesteld.