Maandag 9 juli vergadering Algemeen Bestuur (AB)

9-7-2018

Maandag 9 juli aanstaande om 17:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda en stukken van deze vergadering zijn op deze website te vinden onder het kopje vergaderingen. De vergadering is via de site live te beluisteren.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Inkomende post

4. Verzonden post

5. Spreekrecht burgers

6. Vragenkwartier AB leden

7. Benoeming DB leden

8. Kiezen voorzitter / plaatsvervangend voorzitter

9. Vaststellen begroting

10. Sluiting

 

U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 9 juli vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.