Nieuwe grondverkoop op Nieuw Reijerwaard

12-4-2018

Heembouw en Bakker Barendrecht kiezen definitief voor Nieuw Reijerwaard. Heembouw heeft getekend voor de aankoop van een kavel van 6,6 hectare.

Heembouw realiseert logistiek centrum voor Bakker Barendrecht

Op een kavel van 6,6 hectare aan de Laurierweg gaat Heembouw een logistiek centrum bouwen van ca. 30.000 vierkante meter. De locatie is bestemd voor Bakker Barendrecht (onderdeel van Greenyard), die hiermee haar bestaande capaciteit in Ridderkerk uitbreidt. Medio 2018 zal Heembouw starten met de bouw.

Van Gelder

Eerder al heeft Van Gelder groente & fruit een kavel van 3,7 hectare gekocht op Nieuw Reijerwaard.  Het bedrijf is in aanbouw op de Krommeweg 10. Bekijk de voortgang via www.vangeldernederland.nl

“Verkopen op schema”

Lennart van der Linden, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard: “Wij zijn blij dat we met Heembouw tot een overeenkomst zijn gekomen. Met deze verkoop komt de totale oppervlakte aan verkochte kavels op Nieuw Reijerwaard  op 10,3 ha. Hiermee verloopt de verkoop van kavels volgens schema zoals dat in de grondexploitatie is vastgesteld.”

Op de kaart hieronder zijn de verkochte kavels inzichtelijk in beeld gebracht.

Nieuw Reijerwaard

Nieuw Reijerwaard is een uitbereiding van 96 hectare op het bestaande agroversfood-cluster in Barendrecht en Ridderkerk. Gezamenlijk vormen zij Foodcenter Reijerwaard: het grootste gespecialiseerde agro/vers/foodcluster in Nederland. Foodcenter Reijerwaard biedt een breed scala aan vestigingsmogelijkheden speciaal voor dienstverlenende bedrijven die elkaar versterken, zoals (inter)nationale handelsbedrijven, verpakkers en bewerkers van groente en fruit, koelcapaciteit en pallethandel. Foodcenter Reijerwaard ligt centraal in Nederland, vlakbij de Rotterdamse haven en gunstig gelegen ten opzichte van snelweg A15, A16 en A29.

Verkoopinformatie

Voor meer informatie en beschikbaarheid kunt u contact opnemen met JLL op 010-4110440.