Leden algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling bekend

14-12-2011

De gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van (in dit geval) gemeenten. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. Een openbaar lichaam bestaat uit een voorzitter, een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een eigen ambtelijk apparaat. Het algemeen bestuur bestaat uit raadsleden of collegeleden van de aangesloten gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt vervolgens gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. Daarnaast beschikt een openbaar lichaam over een eigen ambtelijk apparaat die veelal wordt aangestuurd door een eigen directeur.
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard bestaat uit:

Cees Versendaal, Bas Nootenboom, Jan Jippes en Nico Bults vanuit de gemeente Barendrecht. Stephanie ter Borg en Martijn van Meppelen Scheppink zijn hun plaatsvervangers. Door de raad van Ridderkerk zijn Sjon Stout, Meindert Vroegindeweij, Volbregt Smit en Wim Onderdelinden aangewezen. Arie den Ouden en Petra van Nes - de Man zijn hun plaatsvervangers. De raad van Rotterdam heeft Hamit Karakus en Jeanette Baljeu afgevaardigd.