AB GRNR stelt jaarrekening 2017 vast

23-3-2018

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 12 maart jl. heeft het AB de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2017 vastgesteld. Hier is de toelichting van de accountant op de Jaarrekening 2017 terug te lezen.