15 maart inloopavond over windmolens Nieuw Reijerwaard

2-3-2018

Donderdag 15 maart tussen 19:00 tot 21:00 uur

Op donderdag 15 maart is er een inloopavond over de bouw van windmolens op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen welkom in het Van der Valk Hotel Ridderkerk aan de Krommeweg in Ridderkerk. Daar geven medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, energiebedrijf en technisch dienstverlener ENGIE, Provincie Zuid-Holland en DCMR Milieudienst Rijnmond een toelichting bij de plannen voor de plaatsing van windmolens op Nieuw Reijerwaard.

Duurzame energie

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) wil voorop staan als het meest duurzame agro/vers/food-logistieke bedrijventerrein van Europa. Daarbij hoort de productie, distributie en levering van duurzame energie. Om dit te bereiken heeft de GRNR een overeenkomst getekend met ENGIE. ENGIE onderzoekt de mogelijkheden om samen met de omgeving de energievoorziening in heel Ridderkerk en omgeving verder te verduurzamen en hier de bewoners en bedrijven - ook financieel- van mee te laten profiteren. De bedoeling is dat dit samen met een lokale corporatie wordt opgezet. Door middel van burgerparticipatie kunnen inwoners dan mede-eigenaar worden van een windmolen.

Windmolens

Eén van de activiteiten die ENGIE op Nieuw Reijerwaard op gaat pakken is de plaatsing van drie windmolens. ENGIE gaat deze ook beheren en onderhouden. In het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard dat de Provinciale Staten op 26 juni 2013 hebben vastgesteld, is de plaatsing van drie windmolens in het gebied opgenomen. De windmolens zijn een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie op Nieuw Reijerwaard.

Omgevingsvergunning

Voordat de windmolens kunnen worden geplaatst moet ENGIE over een omgevingsvergunning beschikken. ENGIE heeft bij de provincie Zuid-Holland vergunning voor twee windmolens aangevraagd. De provincie Zuid-Holland heeft op 27 februari besloten de vergunning toe te kennen en dit 28 februari bekend gemaakt aan ENGIE. Vanaf die datum begint de bezwaartermijn van 6 weken. U kunt hier de kennisgeving beschikking vinden. Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden. Voor de derde molen wordt later nog een aparte procedure gevolgd. De windmolens staan ingetekend in het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan voor Nieuw Reijerwaard. 

Lees hier meer over de plannen voor duurzame energie en de plaatsing van windmolens op Nieuw Reijerwaard.