Zand, zand en nog eens zand

21-12-2017

De grote hoeveelheid zandzakken langs de Verbindingsweg ter hoogte van de Bieslookweg trekt flink de aandacht. Deze zakken met zand voorkomen dat de voorbelasting die op de bouwgrond langs de Verbindingsweg is aangebracht wegzakt. Op de bouwgrond langs de Verbindingsweg is voorbelasting aangebracht: een laag zand van twee meter hoogte, die ervoor zorgt dat de bouwgrond voldoende daadkrachtig is voor het aanleggen van gebouwen, kabels en leidingen. Het voorkomt dat de bouwgrond na ingebruikname inzakt en dat schade ontstaat aan nieuwe constructies.

Om de voorbelasting te versnellen heeft KWS bovenop de zandlaag bij de Peterselieweg een verticale drainage aangelegd. Dit zorgt ervoor dat de druk in het grondwater sneller afneemt.  Met behulp van zogenaamde zakbaken, meetpalen om veranderingen in de hoogte van dieper liggende bodemlagen te bepalen, houdt de aannemer nauwlettend in de gaten of de bouwgrond rijp is voor, in dit geval, het omleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Zodra dit het geval is wordt al het zand weer meteen verwijderd en binnen het plan hergebruikt.” Het omleggen van de kabels en leidingen is nodig voor de latere reconstructie van de Verbindingsweg.