Nieuwe voorzitter GRNR per 1 januari 2018

21-12-2017

Per 1 januari 2018 neemt Lennart van der Linden de voorzittershamer over van Volbregt Smit. Conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling rouleert het voorzitterschap bij toerbeurt voor de duur van één jaar. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 30 oktober jongstleden is Lennart van der Linden als nieuwe voorzitter uit het DB benoemd. De voorzitter van de GRNR zit de vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur voor. In het bestuur van de GRNR zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam.