Verbindingsweg krijgt nieuw uiterlijk

14-11-2017

De Verbindingsweg door Nieuw Reijerwaard, tussen IJsselmondse knoop en Ridderkerk, krijgt in de komende jaren, in 2018 en 2019, een vernieuwd uiterlijk. De weg wordt verlegd en verbreed, de kruisingen met de nieuwe wegen zoals de Laurierweg worden aangelegd en er komen drie ruime groenstroken waar nieuwe bomen in worden geplant.

Verbreden weg en aanleg kruisingen

Met het nieuwe gebruik van dit gebied als bedrijventerrein verwachten we meer vrachtwagens in het gebied. Om de nieuwe verkeersstromen in goede banen te leiden worden nieuwe kruisingen aangelegd en wordt de Verbindingsweg op sommige plekken breder gemaakt.

Nieuwe bomen

De vernieuwing van de weg vertaalt zich ook door in het aanpassen van het bestaande groen langs de Verbindingsweg. De essen die nu het straatbeeld bepalen moeten worden gerooid. Gerichte onderzoeken tonen aan dat het duurzaam handhaven van de essen niet mogelijk is. Henk Koene, projectleider Civiel van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, legt uit waarom: “Het rooien van de essen is niet onze eerste keuze. Om verschillende redenen blijkt dit toch beter te zijn voor de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van Nieuw Reijerwaard. Onderzoek toont aan dat een groot aantal van de essen ziek is. Deze bomen hebben de zogenaamde essentaksterfte. Vooralsnog is er geen middel voorhanden om deze ziekte aan te pakken. Alleen het rooien van de zieke bomen helpt om besmetting op andere bomen tegen te gaan.”
De ziekte van de bomen is niet de enige reden om alle essen te kappen. “Voor duurzame voorzieningen van kabels, leidingen en afwateringsconstructies moeten we voldoende brede kabels- en leidingstroken kunnen aanleggen. Hiervoor hebben we ruimte nodig.
De aanleg van kabels, leidingen en afwatering in brede stroken houdt in dat de bomen door gebrek aan ruimte, water en voedingsstoffen verzwakken. Hierdoor zijn ze nog kwetsbaarder voor ziekten.”

Het is er de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de gemeente Ridderkerk alles aan gelegen om de impressie van de prachtige laan die de Verbindingsweg nu uitstraalt te behouden. De nieuwe bomen komen in drie rijen te staan, zodat de groene laan in de toekomst gehandhaafd blijft. Het groene uiterlijk van de Verbindingsweg komt weer terug.

Blauwe wig

Een van de blikvangers op Nieuw Reijerwaard wordt ongetwijfeld de zogenaamde blauwe wig. De kleiige ondergrond van Nieuw Reijerwaard maakt het lastig regenwater snel in de grond te laten doorsijpelen. Daarom wordt een waterpartij aangelegd parallel aan de Verbindingsweg. Deze waterpartij, genaamd de blauwe wig, vangt het overtollige afvoer- en regenwater op en vermindert daarmee de druk op de riolering. “Om wateroverlast op straat te voorkomen heeft de GRNR ervoor gekozen het overtollige water op te vangen in de blauwe wig, een open waterberging. De diagonale watergang verzorgt het grootste deel van de benodigde waterberging en sluit aan op de bestaande watergang. De blauwe wig is goed bereikbaar voor varend onderhoud.” Aldus Henk Koene.

Meer weten?

We vertellen u graag alles over de veranderingen aan de Verbindingsweg. In de keet aan de Verbindingsweg 38 hebben we alle informatie inzichtelijk gereed liggen.
Via info@nieuwreijerwaard.eu of 0180 200030 kunt u zich aanmelden en dan nemen we graag de tijd voor u.