Maandag 30 oktober 2017 vergadering Algemeen Bestuur

24-10-2017

Maandag 30 oktober aanstaande om 18:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden onder het kopje vergaderingen. De vergadering is via de site live te beluisteren.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag vorige vergadering

4. Besluitenlijst AB

5. Besluitenlijsten DB

6. Inkomende post

7. Verzonden post

8. Spreekrecht burgers

9. Vragenkwartier AB leden

10. Kwartaalrapportage Q2 2017

11. Vergaderschema 2018 

12. Voorzitter 2018

13. Sluiting

 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 30 oktober vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.