Begroting 2018 en Meerjaren- begroting 2019-2021 vastgesteld

11-7-2017

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 26 juni jl. heeft het AB de Begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2019-2021 vastgesteld. Klik hier voor de vastgestelde voorstellen.