Werkgelegenheid Nieuw Reijerwaard

24-6-2017

Met de komst van bedrijven naar Nieuw Reijerwaard wordt ook de werkgelegenheid in de regio vergroot. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) wil graag stimuleren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en schoolverlaters hiervan profiteren. Daarom legt de GRNR nu al contact met partijen die een schakel kunnen zijn tussen de bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en schoolverlaters. Een van de partijen waar de GRNR mee gaat samenwerking is de NPRZ, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Samen met deze en andere relevante partijen hoopt de GRNR tot een concrete werkwijze te komen, zodat werkzoekenden en bedrijven die zich op Nieuw Reijerwaard vestigen al in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in contact kunnen komen.