Maandag 26 juni vergadering Algemeen Bestuur GRNR

24-6-2017

Maandag 26 juni aanstaande om 18:00 uur is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard in de raadszaal van het gemeentehuis van Ridderkerk. De agenda en stukken van deze vergadering zijn te vinden op de site onder het kopje vergaderingen. De vergadering is via de site live te beluisteren.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Besluitenlijst AB
 5. Besluitenlijst DB
 6. Inkomende post
 7. Verzonden post
 8. Spreekrecht burgers
 9. Vragenkwartier AB leden
 10. Begroting 2018, MJB 2019-2021
 11. Eerste begrotingswijziging 2017
 12. Kwartaalrapportage Q1 2017
 13. Concessie-overeenkomst Duurzame Energie ENGIE-GRNR
 14. Sluiting

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GRNR zijn openbaar. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 26 juni vóór 12.00 uur een verzoek indien bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 – 200030.

De volgende vergadering van het AB is op 30 oktober 2017.