Ondertussen in het gebied (18 april 2017)

19-4-2017

Aanleg blauwe wig

Uitgraven Blauwe wig

Foto: een gedeelte van de Blauwe wig langs de Verbindingsweg is uitgegraven, ter hoogte van de Laurierweg.

In de komende maanden (tot en met medio juni) wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van het gebied tussen de Voorweg en de Laurierweg. Aannemer KWS legt riolering aan op de kavels aan beide zijden van de Laurierweg, tussen de Verbindingsweg en de Voorweg. De nutsbedrijven verleggen kabels en leidingen rondom de kruising. Hier is ook gestart met de aanleg van de Blauwe wig.