Ondertussen in het gebied (6 april 2017)

11-4-2017

Aanleg grondwal ten noorden van de Voorweg

Aanleg grondwal noordelijk deel

Aannemer IFCO Funderingsexpertise BV is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de grondwal ten noorden van de Voorweg. De eerste werkzaamheden die worden uitgevoerd hebben betrekking op de fundering. De locatie van de grondwal is afgegraven, momenteel wordt drainage aangebracht en er wordt zand in het tracé verwerkt.

Sloop woningen in het gebied

Sloop Voorweg 15

De woning aan de Voorweg 15 (zie foto) is gesloopt. De woning aan de Voorweg 16 is ook gesloopt, hier wordt de grond momenteel gesaneerd.