Besluiten Algemeen Bestuur 20 maart 2017

11-4-2017

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 20 maart jl. heeft het AB de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2016 vastgesteld. Hier is de toelichting van de accountant op de Jaarrekening 2016 terug te lezen.

Het AB heeft Peter Luijendijk, wethouder in Barendrecht, benoemd als plaatsvervangend DB-lid. Arie Schippers is benoemd als directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Hij is op dinsdag 4 april gestart.

ENGIE heeft in een presentatie toegelicht welke mogelijkheden zij zien in de samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.