Ondertussen in het gebied (14 maart 2017)

14-3-2017

Ophoging Grondwal 100-meter-zone: Grondwal zuidelijk deelAfgelopen periode is weer grond vrijgekomen bij werkzaamheden in het gebied. Deze grond gaat binnenkort gebruikt worden voor het ophogen van het zuidelijk deel van de grondwal. Komende weken wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de grondwal ten noorden van de Voorweg. De eerste werkzaamheden die worden uitgevoerd hebben betrekking op de fundering. Daartoe wordt de locatie van de grondwal afgegraven, er wordt drainage aangebracht en er wordt zand in het tracé verwerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door IFCO Funderingsexpertise BV.

Aanbrengen voorbelasting Basilicumweg:
Voorbelasting BasilicumwegAannemer Schotgroep brengt voorbelasting aan ter voorbereiding op de aanleg van de Basilicumweg, tussen de Krommeweg en de Verbindingsweg. Momenteel wordt een soort coating over het zand aangebracht, die als het ware een korst vormt en het mogelijk stuiven van het zand tegen gaat.Aanbrengen coating om te voorkomen dat de voorbelasting opstuift