Inloopavond over ontwerpinpassingsplan op 19 november goed bezocht

21-11-2012

Maandagavond 19 november was de inloopavond van de provincie over het ontwerpinpassingsplan Nieuw Reijerwaard. De avond is door ongeveer 125 belangstellenden bezocht. De provincie bood informatie over alle aspecten van het ontwerpinpassingsplan, bezoekers konden informatie inwinnen over de verkeersafhandeling in de toekomst, het stedenbouwkundig plan, de MER-rapportage, het exploitatieplan en de verdere procedure. Tot 27 december bestaat de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerpinpassingsplan of het ontwerpexploitatieplan in te dienen bij de provincie. Hier vindt u de afbeeldingen die zijn getoond tijdens de inloopavond. Hier vindt u de toelichting op het ontwerpinpassingsplan die is gemaakt ten behoeve van de behandeling in het Algemeen Bestuur.