Berging Lancaster is hervat

18-1-2017

Op 16 januari heeft de Koninklijke Luchtmacht de berging van een Britse Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog aan de Rijksstraatweg hervat. De bergingswerkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren.

De meeste brokstukken van het in 1943 neergestorte vliegtuig liggen in de Rijsoordse bodem op de plek van het Lancaster-monument. Het monument is in verband met de werkzaamheden tijdelijk verwijderd en opgeslagen. Tijdens de bergingswerkzaamheden wordt de grond ook ontdaan van brandstofresten uit het wrak. De vervuilde grond wordt tijdelijk opgeslagen in een gronddepot aan de Voorweg.
Vlakbij de plek waar de bergingswerkzaamheden plaatsvinden, wordt momenteel gewerkt aan de onderdoorgang van de Rijksstraatweg; de verbinding tussen Nieuw Reijerwaard en het bestaande bedrijventerrein. Voorafgaand aan deze werkzaamheden heeft de Koninklijke Luchtmacht ook hier onderzoek gedaan naar de resten van de Lancaster. Toen zijn onder meer twee bommen, een propellerblad en een motordeel geborgen.
Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het monument, ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden, teruggeplaatst.