Aanvraagformulieren planschade ontvangen door provincie

17-11-2016

De door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) doorgestuurde aanvragen voor planschade zijn door de provincie Zuid Holland ontvangen. De provincie Zuid Holland heeft alle aanvragers van planschade een brief met ontvangstbevestiging gestuurd met daarin tevens de mededeling welke adviseur zij voornemens zijn om aan te wijzen. Meer informatie over het proces rondom planschade vindt u hier. Het gaat om aanvragen voor een tegemoetkoming in planschade van woningen aan de Rijksstraatweg met een even huisnummer vanaf 200 die voor 14 oktober 2016 bij de GRNR zijn ingediend.

Indienen aanvraag planschade

Eigenaren van een woning aan de even zijde van de Rijksstraatweg te Ridderkerk, huisnummer 200 en hoger, hebben begin september 2016 een brief ontvangen van de GRNR over het aanvragen van planschade. Voor deze eigenaren heeft de GRNR met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Ridderkerk afgesproken de aanvragen voor een tegemoetkoming in planschade tot 14 oktober 2016 in eerste instantie in ontvangst te nemen en gebundeld door te sturen naar de provincie. Deze datum is inmiddels verstreken. Nieuwe aanvragen dienen nu op reguliere wijze ingediend te worden, dat wil zeggen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk. Voor verdere informatie over het op reguliere wijze indienen van een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade vindt u hier.