Werkzaamheden onderdoorgang Rijksstraatweg

16-11-2016

De Rijksstraatweg wordt opengebroken om de onderdoorgang te realiseren. Om de hinder voor verkeer zoveel mogelijk te beperken is een tijdelijke weg (bypass) aangelegd, zie foto:

Bypass Rijksstraatweg

De bypass wordt vandaag, woensdag 16 november, in gebruik genomen. De bypass wordt tijdelijk verlicht met bouwlampen totdat de openbare verlichting wordt geplaatst.

Aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft het bruggetje tussen het fietspad langs de Rijksstraatweg en de Handelsweg verplaatst. Het bruggetje is in de komende periode alleen toegankelijk voor voetgangers. voor fietsers is een omleiding ingericht. Deze omleiding gaat via de Noldijk, Gebroken Meeldijk en Tuindersweg.

Mogelijk geluids- en trillinghinder

Vanaf 21 november is het aanbrengen van een bouwkuip gepland. Deze bouwkuip wordt gemaakt van stalen damwanden, waarbinnen de bouwwerkzaamheden aan de onderdoorgang gaan plaatsvinden. Het aanbrengen van stalen damwanden is binnen normale werktijden geplanden kan enige geluids- en trillinghinder veroorzaken.