Vergaderschema 2017 vastgesteld

16-11-2016

Het Algemeen Bestuur van de GRNR (AB) vergadert tenminste tweemaal per jaar. Tijdens de vergadering van het AB op 31 oktober jl. zijn voor het jaar 2017 de volgende vergaderdata vastgesteld: 20 maart, 26 juni en 30 oktober.