Vaststelling ontwerpinpassingsplan door GS

8-11-2012

Het ontwerpinpassingsplan voor Nieuw Reijerwaard is op dinsdag 6 november door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland vastgesteld. Nu volgt een periode van terinzagelegging. Het ontwerpinpassingsplan zal vanaf 16 november t/m 27 december ter inzage liggen. Via de website van de provincie kunt u hier meer over lezen.
De provincie organiseert een inloopavond  op maandag19 november. Op deze avond zijn deskundigen van de provincie aanwezig om toelichting te geven op het inpassingsplan en om vragen te beantwoorden.


Heeft u vragen aan de GRNR?
De GRNR is ook aanwezig tijdens de inloopavond op 19 november 2012. De directeur van de  GRNR, Christine van Grunsven is aanwezig en aan haar kunt u uw vragen stellen.