Aanvragen van een tegemoetkoming in planschade

1-9-2016

De eigenaren van de woningen aan de even zijde van de Rijksstraatweg, huisnummer 200 en hoger hebben recent een brief van GR Nieuw Reijerwaard ontvangen over het aanvragen van een tegemoetkoming in eventuele planschade. Het gaat om schade die mogelijk wordt veroorzaakt door de vaststelling van het inpassingsplan voor het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Voor deze eigenaren heeft GR Nieuw Reijerwaard afspraken gemaakt met de gemeente Ridderkerk en de provincie Zuid-Holland over het indienen van aanvragen voor een tegemoetkoming. Voor meer informatie, ook over het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade voor woningeigenaren elders in of nabij het plangebied Nieuw Reijerwaard, klik hier.