Van Hattum en Blankevoort gaan onderdoorgang realiseren

24-8-2016

In het voorjaar van 2016 is de aanbesteding van het Design & Construct – contract voor de onderdoorgang afgerond. Het werk is gegund aan Van Hattum en Blankevoort.

De aanbesteding heeft in twee delen plaatsgevonden: in de selectiefase zijn drie partijen geselecteerd. Deze partijen is gevraagd een plan in te dienen voor de onderdoorgang. Het plan is onder andere beoordeeld op kwaliteit – hoe ziet het plan eruit. Op verschillende onderdelen is gescoord en daaruit kwam Van Hattum en Blankevoort als meest voordelige aanbieding.

Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt en voorbereid. Buiten starten de eerste werkzaamheden voor de realisatie van de onderdoorgang in de tweede helft van oktober. Dan wordt het gedeelte tussen de Handelsweg en Rijksstraatweg opgehoogd. Vervolgens wordt rond februari 2017 gestart met de realisatie van de onderdoorgang.