Woningen en kassen gesloopt aan Verbindingsweg en Krommeweg

24-8-2016

Momenteel worden woningen en kassen gesloopt aan de noordkant van de Verbindingsweg en aan de Krommeweg. In 2012 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) ruim 73 hectare grond aangekocht van het cluster tuinders dat in het gebied gevestigd was. In augustus 2013 is het eerste deel van deze grond geleverd. Volgens afspraak worden de gronden ontdaan van alle opstallen en gesaneerd opgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden voor het opleveren van het tweede deel van deze grond aan de GRNR zijn momenteel in volle gang.