Start aanleg grondwal in 100-meter-zone

15-7-2016

Afgelopen maand is de aanleg gestart van de grondwal in de 100-meter-zone achter de woningen aan de Rijksstraatweg. In het inpassingsplan heeft de 100-meter-zone de bestemming ‘groen’ gekregen. Er is gestart met het gedeelte tussen de Blaakwetering en de Voorweg. Bij de aanleg van de grondwal wordt horizontale drainage aangebracht, waardoor de grondwal stabieler wordt. Het grondpakket onder de wal wordt ingedrukt en het water wordt weggepompt, waardoor de zetting en de inklinking sneller en beter verloopt. Als eerste wordt een sleuf (cunet) gegraven waar zand in wordt gestort. Vervolgens wordt de drainage aangebracht en daarboven wordt de wal opgebouwd. Bij de opbouw wordt de grond gebruikt die de komende jaren vrijkomt in Nieuw Reijerwaard. De woningen liggen buiten de invloedssfeer van de grondwal. Bewoners zijn met een brief geïnformeerd over de werkzaamheden.