Besluiten Algemeen Bestuur 20 juni 2016

1-7-2016

Begroting 2017 en Meerjaren- begroting 2018-2020 vastgesteld

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 20 juni jl. heeft het AB de Begroting 2017 en de Meerjarenbegroting 2018-2020 vastgesteld. Klik hier voor de vastgestelde voorstellen.