Aangetroffen bomresten Lancaster gecontroleerd ontploft

23-6-2016

Tijdens het voorbereidend onderzoek in verband met de aanleg van de onderdoorgang Rijksstraatweg en daaraan voorafgaande verlegging van een gasleiding zijn tegen de verwachting in toch resten van twee brandbommen aangetroffen. Deze resten zijn donderdag 16 juni door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) gecontroleerd tot ontploffing gebracht in de Crezee-polder. Hiervan hebben we een filmpje gemaakt.

 

Deze week wordt niet verder gegraven naar resten van het vliegtuig. Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stafofficier Vliegtuigberging van de Koninklijke Luchtmacht.

De Stafofficier is deze week niet in de gelegenheid aanwezig te zijn (de berging van het neergestorte demovliegtuig van de Zwitserse luchtmacht in Bitgum is gestart) en zijn aanwezigheid is een voorwaarde om verder te mogen werken. Op die manier worden alle procedures en protocollen gevolgd die noodzakelijk zijn bij dergelijke werkzaamheden.

Het gat wordt voorlopig gedempt tot de werkzaamheden hervat kunnen worden. Er worden bouwhekken omheen gezet; de grond is niet toegankelijk. De gasleiding wordt ruim om de resten heen gelegd.

Monument

Gezien de planning van de bergingsofficier wordt pas in de tweede helft van september opnieuw begonnen met de berging. Dan zal het monument tijdelijk van de locatie worden gehaald en, na afronding van de berging, weer worden teruggeplaatst.

De jaarlijkse herdenking op 15 september kan gewoon doorgang vinden.

Het gat wordt voorlopig gedempt tot de werkzaamheden hervat kunnen worden. Deze periode wordt onder andere gebruikt om de verdere aanpak en planning van het onderzoek en de berging van het vliegtuig voor te bereiden.