Aanbesteding voor duurzame energie op Nieuw Reijerwaard

25-5-2016

Consortium gezocht om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken en te exploiteren

 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) is op zoek naar een deskundige onderneming om een duurzaam energiesysteem te realiseren en te exploiteren.

Op donderdag 12 mei is de aankondiging van deze aanbesteding en de selectieleidraad op Tenderned geplaatst. De aanbestedingsprocedure zal tot eind 2016 in beslag nemen.

 

Meest duurzame agrologistieke bedrijventerrein van Europa

Nieuw Reijerwaard heeft de ambitie om het meest duurzame agrologistieke bedrijventerrein van Europa te worden voor wat betreft de opwekking, distributie en exploitatie van duurzame energie. In de aanbesteding wordt gevraagd een energiesysteem te ontwikkelen dat niet alleen voldoet aan de eisen van deze tijd, maar ook toekomstige innovaties mogelijk maakt. Er wordt ruimte geboden voor tal van duurzame energieoplossingen, bestaande en nieuwe. De ambitie is dat in het gebied zoveel mogelijk energie duurzaam wordt opgewekt en dat daarbij zoveel mogelijk vormen van opwekking worden ingezet. Oplossingen hiervoor zijn zonneweiden op daken, windmolens, biomassacentrales, geothermiebronnen en/of warmte en/of koude-opwekking. Daarbij is het niet de bedoeling dat er alleen duurzame energie wordt geproduceerd voor de bedrijven op het terrein, maar ook voor afnemers daarbuiten.

 

Foodcenter Reijerwaard

Nieuw Reijerwaard is een uitbereiding van 96 ha op het bestaande agroversfood-cluster in Barendrecht en Ridderkerk. Gezamenlijk vormen zij Foodcenter Reijerwaard: het grootste gespecialiseerde agro/vers/foodcluster in Nederland. Hier zijn een groot aantal dienstverlenende bedrijven gevestigd, zoals internationale handelsbedrijven, verpakkers en bewerkers van groente en fruit, koelcapaciteit en pallethandel.

Foodcenter Reijerwaard  biedt een breed scala aan vestigingsmogelijkheden speciaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een locatie waar agrologistieke bedrijvigheid geconcentreerd is en waar goede verbindingen zijn.