Ontheffing in het kader van de flora- en faunawet

17-2-2016

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft van het ministerie van Economische Zaken ontheffing gekregen in het kader van de flora- en faunawet voor werkzaamheden in het gebied. Het gaat om werkzaamheden zoals het bouwrijp maken. De ontheffing geldt voor verstoring van het leefgebied van de huismus en de modderkruiper.

Voor de huismus geldt dat door de werkzaamheden een aantal nestlocaties verloren kunnen gaan.  Het voedselaanbod voor de huismus wordt echter vergroot, onder andere door de aanleg van de groene zone tussen Nieuw Reijerwaard en de Rijksstraatweg. Eind 2015 zijn tijdelijke nestlocaties voor de huismus gerealiseerd. Deze locaties bevinden zich vlakbij de bekende nestlocaties, wat de kans vergroot dat ze door de huismussen worden gebruikt. In de komende jaren worden definitieve nestlocaties gerealiseerd. In de groenstructuren langs de bedrijfslanen komen transformatorhuisjes, deze worden voorzien van een pannendak met nestmogelijkheden voor de huismus.

Voor de modderkruiper geldt dat als deze wordt aangetroffen, deze wordt verplaatst binnen het gebied. Het ministerie concludeert op basis van deze maatregelen dat de instandhouding van de huismus en de modderkruiper niet in gevaar komt.

 

Mussenkasten achter Keet Verbindingsweg

Mussenkasten achter de Keet aan de Verbindingsweg