Ondertussen in het gebied (14 januari 2016)

14-1-2016

De aannemer is gestart met het bouwrijp maken van het gebied tussen de Verbindingsweg en de Hoogzandweg, grenzend aan de A15/A16 (het rode gedeelte op kaartje).

Ook worden voorbereidingen getroffen voor het graven van het eerste deel van de watercompenserende maatregelen langs de Verbindingsweg. De sloot langs de Verbindingsweg wordt verder uitgegraven tot een brede watergang. Daarnaast komt een brede strook die gaat dienen als waterbergings-gebied bij grote regenval.

Onderdeel van het bouwrijp maken is het aanbrengen van rioolbuizen en het plaatsen van rioolputten.