Opname bouwkundige staat opstallen en erf

25-10-2012

Bewoners en eigenaren van grond of een bedrijf op Nieuw Reijerwaard krijgen komende week een brief van de GRNR over de opname van de bouwkundige staat van hun opstallen en erf.

In de komende jaren worden in Nieuw Reijerwaard vele werkzaamheden verricht. Er worden wegen, watergangen, kabels en leidingen aangelegd en bedrijven gebouwd. Op het moment worden, in opdracht van het cluster  tuinders, sloopwerkzaamheden uitgevoerd. De GRNR stelt alles in het werk om deze werkzaamheden in goede banen te leiden. De GRNR laat in november een gespecialiseerd bedrijf de bouwkundige staat van opstallen en erven op Nieuw Reijerwaard vastleggen, door middel van het maken van foto’s en/of schriftelijk vastleggen van de huidige situatie. Wanneer in een later stadium blijkt dat er schade is ontstaan door de werkzaamheden, dan kan dit  eenvoudig getoetst worden  aan het eerder gemaakte rapport. De opnames worden gedaan door Hanselman Taxaties BV. Bewoners en eigenaren krijgen het opname-rapport over hun eigen bezittingen.