Uitspraak RvS: Herstelbesluit en exploitatieplan onherroepelijk

25-11-2015

Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen het herstelbesluit met betrekking tot het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard. De Raad van State heeft alle beroepen ongegrond verklaard.  

Bouw bedrijven kan starten 
Het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard zijn met deze uitspraak onherroepelijk geworden. Concreet betekent het dat de bouw van bedrijven in het gebied nu kan starten.  

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR), de heer Volbregt Smit: “Wij zijn blij dat met deze uitspraak van de Raad van State er nu duidelijkheid is over Nieuw Reijerwaard. We zijn al in gesprek met enkele partijen over vestiging op Nieuw Reijerwaard.” 

Procedure
Na de uitspraak van de Raad van State op 20 augustus 2014 over het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard, heeft Provinciale Staten in de vergadering van 12 november 2014 een herstelbesluit vastgesteld. Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over enkele beroepschriften die tegen het herstelbesluit waren ingediend.  

Foodcenter Reijerwaard 
Het Foodcenter Reijerwaard in Barendrecht/Ridderkerk is het grootste gespecialiseerde agro/vers/foodcluster in Nederland, met een groot aantal dienstverlenende bedrijven die elkaar versterken, zoals internationale handelsbedrijven, verpakkers en bewerkers van groente en fruit, koelcapaciteit en pallethandel.

Het Foodcenter Reijerwaard biedt een breed scala aan vestigingsmogelijkheden speciaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een locatie waar de agrologistieke bedrijvigheid geconcentreerd is en waar goede verbindingen zijn.  

Kavels beschikbaar 
De GRNR heeft voor de uitbreiding hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, duurzame energie en parkmanagement. Met dit inpassingsplan breidt het Foodcenter Reijerwaard uit met ruim 95 ha bedrijventerrein met werkgelegenheid voor ca 5000 mensen. Het terrein wordt ingericht als duurzaam bedrijventerrein. Er wordt een openbaar glasvezelnet aangelegd, een voorziening voor wachtende vrachtwagens etc. Ook worden de mogelijkheden voor een gezamenlijke duurzame energievoorziening onderzocht. De ondernemers die zich vestigen hebben invloed op het functioneren van het bedrijventerrein via bijvoorbeeld parkmanagement.

Op dit moment is ruim 15 ha beschikbaar voor de vestiging van bedrijven in de agro/vers/food-logistieke sector. Belangstellenden kunnen zich richten tot André Postema of Jelle van den Akker van Jones Lang Lasalle (010-4110440).