Marktconsultatie duurzaam energieconcept

4-11-2015

Maandagmiddag 2 november was de marktconsultatie over het ontwikkelen van een duurzaam energieconcept voor Nieuw Reijerwaard. Om een duurzaam energieconcept voor het gebied tot stand te brengen is de GRNR van plan om een concessie aan te besteden. De vraag die daarbij gesteld wordt is hoeveel energie binnen het gebied van Nieuw Reijerwaard en – eventueel – het hele Foodcenter Reijerwaard op een duurzame manier opgewekt kan worden. De eerste stap in de aanbestedingsprocedure was de marktconsultatie. Met geïnteresseerde ondernemingen is in kaart te gebracht hoe de vraag van Nieuw Reijerwaard  zo optimaal mogelijk kan aansluiten op de mogelijkheden van de markt.
De GRNR heeft de ambitie om - samen met ondernemers en energieleveranciers -  een duurzaam bedrijventerrein te realiseren, onder andere door de energievraag te beperken, uit te wisselen en op een duurzame wijze maximaal energie op te wekken in het gebied.