Ondertussen in het gebied

4-11-2015

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het tweede deel van de Laurierweg en het nieuwe deel van de Krommeweg, vanaf de Verbindingsweg.

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van zakbaken om de gasleiding die langs het tracé ligt te kunnen monitoren.
De gasleiding die hier ligt mag door de werkzaamheden niet verschuiven. Dat wordt met de zakbaken in de gaten gehouden. In verband met de aanwezigheid van de gasleiding wordt de weg voor een belangrijk deel aangelegd met piepschuim. Daar wordt geen voorbelasting aangebracht. Wel wordt voorbelasting aangebracht op de stroken binnen de bedrijfsbestemming waar de riolering komt te liggen. Daarvoor wordt een laag zand op de ondergrond gestort.

Start werkzaamheden Laurierweg tweede deel