Meningsvorming derde ontsluiting

10-10-2012

In de afgelopen periode is, op verzoek van gedeputeerde Veldhuijzen, in de raden van Barendrecht en Ridderkerk gesproken over het standpunt ten opzichte van de derde ontsluiting voor Nieuw Reijerwaard. Beide raden hebben een brief verzonden aan de gedeputeerde om hun standpunt kenbaar te maken. De gemeenteraad van Barendrecht is voorstander van de derde ontsluiting, een meerderheid van de gemeenteraad van Ridderkerk is hierop tegen. Hier vindt u de brief van de gemeenteraad van Barendrecht aan de gedeputeerde, hier vindt u de brief van de gemeenteraad van Ridderkerk. Het standpunt van de GRNR is geformuleerd in het GRNR-advies aan de provincie inzake het voorontwerpinpassingsplan.