Duurzaam energieconcept

14-10-2015

De GRNR heeft de ambitie om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren, onder andere door de energievraag te beperken, uit te wisselen en op een duurzame wijze maximaal energie op te wekken in het gebied. Kortom door een duurzaam energieconcept te realiseren.
Om dit tot stand te brengen is de GRNR van plan om een concessie aan te besteden. De vraag die daarbij gesteld wordt is hoeveel energie binnen het gebied van Nieuw Reijerwaard en – eventueel – het hele Foodcenter Reijerwaard op een duurzame manier opgewekt kan worden.
De eerste fase in het traject van aanbesteding is een  marktconsultatie. De marktconsultatie is gepubliceerd op tenderned en via deze link te vinden.  Met  geïnteresseerde ondernemingen wordt in kaart te gebracht hoe de vraag van Nieuw Reijerwaard  zo optimaal mogelijk kan aansluiten op de mogelijkheden van de markt.